Stockholms universitet

Din sökning gav 44 träffar

Förbättringar av stödsystemet för uppsatsskrivande inom ramen för Master's Program in Cinema Studies vid Stockholms universitet

Av Joel Frykholm

Denna rapport dokumenterar den inledande fasen av ett pedagogiskt förändringsarbete som initierades vid Enheten för filmvetenskap under hösten 2018... Läs vidare

Ekonomisk kulturhistoria

Av Klas Nyberg

Det svenska 1700-talets kulturhistoria var inte bara estetisk, den var också materiell. Boken fokuserar på en förbisedd men central aspekt av 1700-... Läs vidare

Approaches to urban representations on film: a research overview

Av Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter

I-Media-Cities, lett av Ingrid Stigsdotter, är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars mål är att utveckla teknik för tillgängliggörande och a... Läs vidare

Minne, medier och materialitet

Av Trond Lundemo

Historiemedvetandet har skiftat mellan olika tider beroende på sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska villkor. Dessa skiften har sin grund... Läs vidare

Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken

Av Mattias Ekman

I följande policy brief presenteras resultat från det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Interaktiv rasism på internet, i pressen ... Läs vidare

Allt mindre tid för grävande journalistik

Av Kerstin Brunnberg, Göran Ellung, Erik Palm, Ester Pollack, Andreas Widholm

Digitaliseringen och den explosionsartade utvecklingen av sociala medier har underlättat spridningen av desinformation och undergrävt mediebransche... Läs vidare

Barbarella

Av Elizabeth Castaldo Lundén

Jane Fonda strippar i tyngdlöst tillstånd till tonerna av psykedelisk musik. Hon åker till planeten Tau Ceti för att leta reda på vetenskapsmannen ... Läs vidare

New Nordic journalism research

Av Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudie... Läs vidare

Pre-Code Hollywood

Av Elizabeth Castaldo Lundén

1934 började ”The Hays Code” tillämpas strikt i Hollywood – ett moraliserande dekret över vad filmen inte längre fick visa och vara: våld, sex, mis... Läs vidare

Självmord och Internet

Av Michael Westerlund

With suicide still a taboo subject in contemporary society, websites and discussion forums on the Internet have become an important and controversi... Läs vidare

Mellan lag och moral

Av Yvonne Andersson

The main purpose of the dissertation is to describe how four Swedish newspapers construct ethical standpoints and what norms they prescribe. This i... Läs vidare

Den globala rättviserörelsen i svenska medier

Av Mattias Ekman

The mobilisations against global summits towards the end of the last millennium, and the creation of the World Social Forum (WSF) in 2001, made an ... Läs vidare

Monsterkroppar

Av Kristina Stenström

This study offers insights into the motif of monstrous corporality in a transmedia environment, through the vampire and zombie characters. Differen... Läs vidare