Ämne: Filmvetenskap

Böcker

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Moderna media och oljeindustrin 2020 - 2022 Marina L. Dahlquist, Patrick Vonderau

Publikationer

År Titel Typ Författare
2008 José Nepomuceno and the creation of a... Artikel i tidskrift Nadi Tofighian