Ämne: film fan magazines

Publikationer

År Titel Typ Författare
2020 Hollywood for export Kapitel i antologi Elizabeth Castaldo Lundén
2018 Introduction Artikel i tidskrift Elizabeth Castaldo Lundén