Ämne: Photography in film

Publikationer

År Titel Typ Författare
2019 'Beyond the Witness: Artikel i tidskrift Malin Wahlberg