Ämne: Rudi Gernreich

Publikationer

År Titel Typ Författare
2020 Fearless Fashion Artikel i tidskrift Elizabeth Castaldo Lundén