Ämne: operative diagrammatics

Publikationer

År Titel Typ Författare
2021 Retroengineering and the re-presencin... Kapitel i antologi Anders Carlsson, Jörgen Rahm-Skågeby