Ämne: utställningshistoria

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Surrealismen i Sverige, 1930–2000: Mellan närvaro och frånvaro 2020 - 2024 Andrea Kollnitz, Kristoffer Noheden