Ämne: historiography

Publikationer

År Titel Typ Författare
2020 Memory, history, and forgetting Kapitel i antologi Malin Wahlberg