Ämne: Memory Institutions

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Från krass business till omhuldat kulturarv: Globala medier, lokala nischstrategier och kulturella förhandlingar 2010 - 2013 Joel Frykholm, Jan Olsson, Pelle Snickars