Ämne: Swedish Cinema History

Profiler

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Filmens mellanstationer och underhållningens infrastruktur: Hollywood i Sverige innan ljudfilmen 2015 - 2017 Joel Frykholm

Publikationer

År Titel Typ Författare
2017 Decoration, Discrimination and “the m... Kapitel i antologi Ingrid Stigsdotter