Ämne: Social Control

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
“Secure Spaces" 2009 - 2013 Miyase Christensen, Andre Jansson

Publikationer

År Titel Typ Författare
2013 "Shaming the Devil! Performative Sham... Artikel i tidskrift Magnus Danielson