Ämne: Modernity

Profiler

Böcker

Publikationer

År Titel Typ Författare
2019 Hollywood for export Kapitel i antologi Elizabeth Castaldo Lundén
2010 The Future is Here Artikel i tidskrift Amanda Lagerkvist