Ämne: Emotions-och affektforskning

Profiler

Publikationer

År Titel Typ Författare
2018 Critical incidents in everyday techno... Artikel i tidskrift Jörgen Skågeby