Ämne: Litteraturvetenskap

Publikationer

År Titel Typ Författare
2019 Fil(m)osofiska valfrändskaper. Eric M... Kapitel i antologi Maaret Koskinen
2014 Leonora Carrington, Surrealism, and I... Artikel i tidskrift Kristoffer Noheden