Ämne: Maktrepresentationer

Profiler

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Den granskande makten 2011 - 2016 Magnus Danielson

Publikationer

År Titel Typ Författare
2013 "Shaming the Devil! Performative Sham... Artikel i tidskrift Magnus Danielson