Ämne: Cinema Studies

Profiler

Böcker

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
I-Media-Cities 2016 - 2019 Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter

Publikationer

År Titel Typ Författare
2017 Decoration, Discrimination and “the m... Kapitel i antologi Ingrid Stigsdotter
2016 The new within the old, the old withi... Artikel i tidskrift Gert Jan Harkema
2015 Netherlands Kapitel i antologi Gert Jan Harkema, et al., Annelies van Noortwijk, Thomas van den Berg