Ämne: Representation

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Kvinnor i svensk film 2018 - 2020 Maria Jansson, Frantzeska Papadopoulou, Ingrid Stigsdotter, Louise Wallenberg

Publikationer

År Titel Typ Författare
2020 ”Hur Rolf blev Lassgård. En skådespel... Kapitel i antologi Maaret Koskinen
2012 Moderna Malmö Kapitel i antologi Ingrid Stigsdotter