Ämne: konstvetenskap

Publikationer

År Titel Typ Författare
2022 Modern Minotaurs: Surrealism, Myth, a... Kapitel i antologi Kristoffer Noheden
2021 Sorprendente hallazgo (Chance Find): ... Artikel i tidskrift Kristoffer Noheden, Abigail Susik
2019 Magic Kapitel i antologi Kristoffer Noheden
2019 Myth Kapitel i antologi Kristoffer Noheden