Ämne: Myth

Böcker

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
Jaws 2010 - 2012 Elizabeth Castaldo Lundén

Publikationer

År Titel Typ Författare
2019 Expo Aleby, 1949: Wilhelm Freddie, Gö... Kapitel i antologi Kristoffer Noheden
2018 Communicating Seduction Artikel i tidskrift Paula von Wachenfeldt
2018 The Myth of Luxury in a Fashion World Artikel i tidskrift Paula von Wachenfeldt