Ämne: ecology

Publikationer

År Titel Typ Författare
2018 Ghostly Visions of Human–Animal Coexi... Konferensbidrag Kristoffer Noheden
2018 Seven Surrealist Animals: Transnation... Konferensbidrag Kristoffer Noheden
2017 Animating Imaginary Animals: Jan Švan... Artikel i tidskrift Kristoffer Noheden