Ämne: strategic state

Publikationer

År Titel Typ Författare
2016 A battle about gender equality: affec... Artikel i tidskrift Anna Elomäki , Johanna Kantola, Anu Koivunen, Hanna Ylöstalo