Ämne: adaptation

Publikationer

År Titel Typ Författare
2017 Begärsfantomer: Vítězslav Nezval, Val... Kapitel i antologi Kristoffer Noheden