Ämne: adaptation

Publikationer

År Titel Typ Författare
2020 “Anticipating Adaptation and Tracing... Kapitel i antologi Maaret Koskinen
2018 Begärsfantomer: Vítězslav Nezval, Val... Kapitel i antologi Kristoffer Noheden