Latest News

More News

Newsletter Issue 3 – 2017

Sep 14. Please find the newsletter available as PDF below.

Newsletter Issue 2 - 2016

May 03. Please find the newsletter available as PDF below.

"Syftet med Londondådet var medieuppmärksamhet"

Mar 31. – Det här ser ju ut som terroristdåd och de handlar ju om att söka tillfälliga offer. De är ofta ganska väl organiserade. Det vill säga det finns n...

Filmen överlever - genom sin mångfald av uttryck och visningskulturer

Mar 16. – Filmens död förutspåddes i samband med televisionens etablering som dominerande mediekultur, och sedan var det videon som på liknande sätt ansågs...

Guest Professor Silvio Waisbord returned to Stockholm for a series of lectures

Feb 07. Silvio Waisbord, Guest Professor at Stockholm University’s Department of Media Studies, visited Stockholm University’s Department of Media Studies ...

Svårt förhindra spridning av falska sverigerykten

Feb 02. – När ryktet väl en gång spridits tjänar det ingenting till att dementera, säger Christian Christensen professor i journalistik, Stockholms univers...