Hederspris till Sigurd Allern

Published: November 09, 2016

Professor Sigurd Allern blev under Norsk medieforskerlags höstmöte i oktober 2016 tilldelad Medieforskerlagets hederspris.

Priset ges till en norsk medieforskare som över lång tid har levererat viktiga bidrag till ämnets utveckling, gjort en betydelsefull insats på en hög professionell nivå, och som har satt bestående spår både inom ämnet och i samhället i övrigt. Sigurd Allern är professor i journalistik vid Universitetet i Oslo, men har sedan år 2008 också varit anställd som gästprofessor och forskare vid JMK/Institutionen för mediestudier.

Text: Svante Emanuelli

Details