Books and Anthologies

Year Title Publisher
2021 Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 Nordic Academic Press
2012 Klädekonomi och klädkultur: Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet Gidlunds förlag

Journal Articles

Year Title Journal
2021 Clothing Economy and Clothing Culture: The Nineteenth-Century Farm Wardrobe in a Gendered Perspective Gender & History
2021 Tea, Coffee or Printed Cotton? Farm Households' Consumption of Goods in Northern Sweden, 1760–1820 History of Retailing and Consumption
2018 Köpta klädesrockar och hemvävda schalar: Bondens och bondhustruns kläder i Härjedalen 1800-1900 Dragtjournalen

Chapters In Anthologies

Year Title Anthology
2021 Bondhustrun blir husmoder och gör rent hus. Hem och huslighetsideal i Härjedalen ca 1850–1900 Med tvål, vatten och flit. hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930
2021 "En såffa något kostbar": Snickarna, möblerna och hushållen i västra Härjedalen 1780-1870 Härjedalsrokoko under två sekler: Om schatullmakaren Jöns Ljungberg och hans landskap
2020 Domböcker Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880
2020 Platsen, tiden, människorna Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880
2018 Hushåll, arbete och försörjning i Lillhärdal 1766-1830 Kvinnors flit och slit: Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering
2017 Count and calculate Opening up the wardrobe: a methods book
2014 Textilbadet: Kläder och konsumtion Fråga föremålen: handbok till historiska studier av materiell kultur
2013 Skinnkläder höll omänskligt länge: Klädekonomi och klädkultur i Härjedalen under 1800-talet. Jämten 2014
2013 Kattunspår: Böndernas kattuner i Härjedalen 1750-1850 Dolda innovationer under 1800-talet: Textil tekniköverföring, konkurrens och marknad 1800-1914
2010 Bouppteckningen som livsgarderob: Något om kläder och köpmönster i Härjedalen på 1870-talet Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen
2007 Bondehushåll i förändring: Kläder som uttryck för socioekonomisk ställning i 1800-talets Härjedalen Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600-1900

Doctoral Thesis

Year Title Publisher
2012 Klädekonomi och klädkultur: Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet Gidlunds förlag