Bakgrund

Anja Hirdman är professor och verksam som lektor vid JMK. Hon har en fil.mag i idéhistoria och doktorerade i journalistik med avhandlingen Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fibaktuellt, 2002.

Visa mer

Research Interests

Hirdman´s current research addresses how findings in neuroscience, cognition and affectstudies have contributed to our knowledge of how the human body processes words and pictures and allows us to relate to cultural and mediated representations. The understanding of this complex relationship between mind, body and the phenomenological experience of self is studied in relation to televised narratives and the transmission of affect, focusing on the relationships between our own and other bodies, between our perceptions and affective modes of communciation. Departing from theories of the socio-political dimension of "emotionalism" it concerns question of how the circulation, and transmission of emotions produce certain subject positions through a process of “othering”.

Show more

Pågående forskning

Min pågående forskning undersöker digitala medier som olika affektiva rum vilka lockar och aktiverar såväl vårt nervsystem som vårt associativa tolkande. Här analyseras den medierade kommunikationens särdrag och dess relation till annan social och interpersonell kommunikation. Mitt intresse rör de mångfacetterade och komplexa relationer mellan kroppar och teknologi, mellan berättartekniker och känslor som utgör mediala socialiteten. Detta inbegriper även närmare studier av specifika känslor och känslouttryck, som skam, empati, tårar, avsmak och kroppens speciella betydelse för icke-fiktionens autenticitetsanspråk.

Visa mer