New Books

Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid: Vänbok till Gunnar Nygren

Gunnar Nygren, Östersjöprofessor i journalistik vid Södertörns högskola, gick i februari 2020 i pension. Gunnar är en person som skapar engagemang kring viktiga frågor, driver på journalistisk förä... Read more

The Institutionalization of Educational Cinema: North America and Europe in the 1910s and 1920s

The potential of films to educate has been crucial for the development of cinema intended to influence culture, and is as important as conceptions of film as a form of art, science, industry, or en... Read more