Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid

Vänbok till Gunnar Nygren

Editors
Ester Appelgren, Andreas Widholm

Publisher
Södertörns högskola

Abstract

Gunnar Nygren, Östersjöprofessor i journalistik vid Södertörns högskola, gick i februari 2020 i pension. Gunnar är en person som skapar engagemang kring viktiga frågor, driver på journalistisk förändring, och lyfter människor både i den akademiska världen och i mediebranschen. Ett signum för Gunnars forskning är att den uppmärksammar journalistikens samhällsroller på flera olika nivåer, från det hyperlokala till det globala. I denna vänbok beskriver kollegor till Gunnar hur de på olika sätt inspirerats av detta engagemang för journalistikens utveckling. Bokens 21 kapitel är författade av kollegor inom olika delar av akademin, samt av verksamma journalister som Gunnar samverkat med genom åren. Kapitlen kretsar kring fyra teman: Mediepolitik och demokrati; Kris, medieskugga och möjligheter; Gunnar som inspiratör; samt Framtidens journalister och fortbildning. Kapitelförfattarna belyser centrala frågor för medieutvecklingen, men också hur Gunnar ‒ både som lärare och forskare ‒ har bidragit till en kritisk och konstruktiv diskussion om journalistikens roll i samhället.

Show more

Details

 • Type:
  Anthology (other academic)
 • Published:
  2020
 • Publisher:
 • Language:
  Swedish
 • ISBN:
  978-91-88663-97-9
 • Pages:
  212

About the Editor

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies (IMS) at Stockholm University, Sweden. His research addresses the relationship between media, politics and culture with a particular focus on journalism and so... Read more

Reference

Appelgren, E. and Widholm, A. (eds.). (2020). Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid: Vänbok till Gunnar Nygren. Huddinge: Södertörns högskola.