Book Chapter

Myten om datajournalistik

Publication

Chapter Authors
Ester Appelgren, Andreas Widholm

Publisher
Södertörns högskola

Details

About the Author

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies at Stockholm University, Sweden. He received his PhD from the same department in 2011. His research addresses the relationship between media, politics and cult... Read more

Reference

Appelgren, E. and Widholm, A. (2020). Myten om datajournalistik. In: E. Appelgren and A. Widholm, eds., Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid. Vänbok till Gunnar Nygren, Huddinge: Södertörns högskola, pp. 39-51.