Book Chapter

Medierna och brottsjournalistiken

Publication

Chapter Author
Ester Pollack

Publisher
Liber

Abstract

I detta kapitel berör jag brottsjournalistikens historia, den svenska kriminaljournalistiken och kriminalpolitikens parallella utveckling, diskuterar några olika perspektiv på relationen mellan rättsväsendet och medierna samt journalisters roll som kritiska granskare av olika rättsfall. En viktig kunskap som medieforskningen bidragit med och som på olika sätt diskuteras i kapitlet är att det inte finns någon enkel korrelation mellan brottsutveckling och brottsrapportering.

Show more

Details

 • Type:
  Book Chapter (peer reviewed)
 • Anthology:
  Handbok i rättspsykologi
 • Pages:
  143-157
 • Published:
  2021
 • Publisher:
 • Language:
  Swedish
 • Edition:
  2nd
 • Editor
  Pär Anders Granhag, Leif A. Strömwall, Karl Ask och Sara Landström
 • Author:

About the Author

Ester Pollack

Ester Pollack, PhD, is a Professor of Journalism Studies in the Department of Media Studies at Stockholm University. Her research combines sociological and historical perspectives on the relations between two of society’s institutions: journalism ... Read more

Reference

Pollack, E. (2021). Medierna och brottsjournalistiken. In: P. Anders Granhag, Leif A. Strömwall, Karl Ask och Sara Landström, ed., Handbok i rättspsykologi, 2nd ed. Stockholm: Liber, pp. 143-157.