Allt mindre tid för grävande journalistik

Publication

Authors
Kerstin Brunnberg, Göran Ellung, Erik Palm, Ester Pollack, Andreas Widholm

Publisher
Stiftelsen Grävfonden

Abstract

Digitaliseringen och den explosionsartade utvecklingen av sociala medier har underlättat spridningen av desinformation och undergrävt mediebranschens traditionella affärsmodeller. Behovet av och efterfrågan på granskande journalistik är mycket stor i denna tid, samtidigt som många redaktioner pressas hårt ekonomiskt. Journalister och journalistik ifrågasätts och hotas. Stiftelsen Grävfonden har tillsammans med Stockholms universitet och Journalistförbundet genomfört en kartläggning av tillståndet och arbetsvillkoren för den grävande journalistiken på svenska redaktioner. Undersökningen är den första i sitt slag. Syftet är att få en samlad bild av villkoren för det granskande uppdraget på landets redaktioner.

Show more

Details

About the Authors

Ester Pollack

Ester Pollack, PhD, is a Professor of Journalism Studies in the Department of Media Studies at Stockholm University. Her research combines sociological and historical perspectives on the relations between two of society’s institutions: journalism ... Read more

Andreas Widholm

Andreas Widholm is Associate Professor of journalism in the Department of Media Studies at Stockholm University, Sweden. He received his PhD from the same department in 2011. His research addresses the relationship between media, politics and cult... Read more

Reference

Brunnberg, K., Ellung, G., Palm, E., Pollack, E. and Widholm, A. (2021). Allt mindre tid för grävande journalistik. Stockholm: Stiftelsen Grävfonden. Available at: https://storage.googleapis.com/fgj/2021/09/GravfondenRapport21.pdf [Accessed 7 Dec. 2022].