Book Chapter

Mediedrev och politiska skandaler

Publication

Abstract

I Sverige har mediedrev blivit en vanlig beteckning på en mediebevakning som är omfattande, kritisk men ensidig, och bär prägel av kampanj. ’Drevet går’ när många medier deltar och konkurrerar med varandra om att ’slänga ved på brasan’. Speciellt typisk är karakteristiken för delar av bevakningen under medierade politiska och ekonomiska skandaler och liknande ’affärer’. Men det händer också att de som utsätts för normal kritisk, journalistisk bevakning av en eller flera redaktioner försöker undfly kritiken med hänvisning till att den representerar ’ett drev’. Ordet mediedrev tycks framförallt förbehållet en svensk användning, och bara delvis förekomma i övriga nordiska länder. Internationellt är termen okänd och översätts oftast med ”media campaign”. Personfokuserade politikerskandaler kan se som en sorts populärkulturell såpopera: där finns en hög kändisfaktor, lätt förståeliga normbrott, abstraktionsnivån är låg och de kan åskådliggöras genom enkel visualisering. Skandaliseringsprocessen får följetongskaraktär och är mestadels en journalistik som är lätt och billig att producera samtidigt som den skapar många läsare/tittare/lyssnare. Skandalen blir en ’snackis’, något som upptar fikarum såväl som debattsoffor och facebookgrupper. I medierna sker en runddans, man lånar och klipper av varandra. Det blir en repetition på alla tillgängliga plattformar, något som skapar ett massivt intryck och förstärker upplevelsen, både hos publiken och den berörde, av ett monumentalt genomslag. På Wikipedia och i andra fora bevaras minnet av drevets ’avslöjande’ och kommer att förbli en del i den enskilde politikerns biografi – oavsett seriositeten eller riktigheten i anklagelserna. I kapitlet utgör Ministerskandalen från 2006 och Juholtskandalen från 2011 exempel.

Show more

Details

About the Author

Ester Pollack

Ester Pollack, PhD, is a Professor of Journalism Studies in the Department of Media Studies at Stockholm University. Her research combines sociological and historical perspectives on the relations between two of society’s institutions: journalism ... Read more

Reference

Pollack, E. (2016). Mediedrev och politiska skandaler. In: K. Almqvist, ed., Medielandskapet, Stockholm: Axel och Margaret Sx:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.