Samhällsklasser i TV-fiktion

Social position och kulturellt utrymme.

Publication

Details

About the Author

Sven Ross

Sven Ross är universitetslektor vid JMK. Han har en fil kand i praktiskt filosofi och har även studerat sociologi. Han disputerade i medie- och kommunikationsvettenskap 2008 med avhandlingen Klasstolkningar: En receptionsanalys av hur klassaspekte... Read more

Reference

Ross, S. (1988). Samhällsklasser i TV-fiktion: Social position och kulturellt utrymme. Stockholm: Centrum för masskommunikationsforskning, Stockholms universitet.