Att synliggöra det dolda

om fyra svenska kvinnors filmregi

Description

Regissörens roll för en films tilblivelse har varit ämne för debatt och diskussion ända sedan filmmediets tillkomst. Särskilt tänkvärd har frågan blivit när kvinnor har fått möjlighet att axla denna roll. Fyra svenska kvinnor: Marianne Ahrne, Marie-Louise Ekman, Agneta Fagerström-Olsson och Suzanne Osten har länge varit verksamma i branschen, och "Att synliggöra det dolda" är ett studium över deras produktion. I boken analyseras filmer utifrån estetiska, idépolitiska eller filosofiska teman, men den ger också en inblick i varje regissörs arbetssätt och syn på skådespelare, publik samt filmmediet i sig.

Show more

Details

About the Author

Tytti Soila

Ph D in Cinema Studies 1991, Associate professor in 1993, Docent 2001 and Full professor in Cinema Studies in 2005. Vice Dean at the Faculty of Humanities, SU since 2012. Extensive studies on Nordic national cinemas and European popular culture pu... Read more

Reference

Soila, T. (2004). Att synliggöra det dolda: om fyra svenska kvinnors filmregi. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion.