Book Chapter

Med Hitler som slagträ: Hitler och nazismen i nutida dagspress

Publication

Chapter Author
Yvonne Andersson

Publisher
Carlssons

Abstract

Trots att Adolf Hitler varit död i ett drygt halvt sekel är det inte helt ovanligt att den svenska dagspressen än idag gör rubriker på hans namn: ”Hittade Hitlers släkting med dna-test”, ”Hitler ville ta Jesus ur julen”, ”Hitler var en mjukis”, ”Hitler rullar in i Moskva”, ”Lever Hitler i Thailand?” är några exempel ur Aftonbladet under slutet av 2009 och början av 2010. En sökning i Mediearkivet på Hitler i svensk tryckt press ger tusentals träffar, betydligt fler än andra ledare under andra världskriget - eller åtskilliga ledare idag, för den delen. De frågor som därför ställs i artikeln är när, var, hur och varför Hitler och nazismen nämns? För att besvara frågorna genomfördes en kvantitativ innehållsanalys av ett urval svenska dagstidningar, i avsikt att beskriva och karaktärisera Hitlers nyhetsvärde år 2009 och början av år 2010. I vilka sammanhang och på vilket sätt nämns Hitler? Vilken funktion får han i texterna? Vilken bild av Hitler och vilket budskap om sammanhanget där han nämns ges läsaren? Resultaten visar att Hitler (och nazismen) framförallt används som argument i väldigt olika, politiska sammanhang vilkas egentliga koppling till Hitler eller nazismen är mycket vaga. Värdet av Hitler som argument i vissa sammanhang förefaller därmed vara snarare emotionellt än rationellt.

Show more

Details

 • Type:
  Book Chapter (other academic)
 • Anthology:
  Hitler für alle: Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen
 • Published:
  2012
 • Publisher:
 • Language:
  Swedish

About the Author

Yvonne Andersson

Yvonne Andersson has a PhD in journalism at the departement of Journalism, Media and Communication (JMK), Stockholm University (2009). Since then, she has been teaching at the departement of Media Studies (IMS), she has given lectures and supervis... Read more

Reference

Andersson, Y. (2012). Med Hitler som slagträ: Hitler och nazismen i nutida dagspress. In: E. Kingsepp and T. Schult, eds., Hitler für alle: Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen, Stockholm: Carlssons.