Book Chapter

Med känslan i kroppen: Om maskulinitet, femininitet och muskulinitet i träningsbloggar

Publication

Chapter Author
Yvonne Andersson

Publisher
Nordicom

Abstract

Artikeln utgår ifrån Vargas (2005) tes att kroppen är det hyperteknologiska samhällets ”nya heliga”. Olika tekniker, bland annat den digitala, har gjort oss mindre begränsade av de biologiska, fysiska kropparnas förmågor och begränsningar men samtidigt ökar kropparnas retoriska funktion. När vi uttrycker oss om, och genom, våra kroppar talar vi om den tid och det samhälle vi lever i. Utifrån detta teoretiska perspektiv analyseras ett urval träningsbloggar, både privata och professionella, i relation till en kultur präglad av entreprenörsideal där (själv-)kontroll är ett centralt värde. Balanserandet mellan kontroll och acceptans, maskulint och feminint tematiseras och avslutningsvis argumenteras för att träning och träningsbloggar skulle kunna ha politisk potential på så sätt att balanserandet mellan acceptans och kontroll skulle kunna vara en nyckel till omförhandlingar mellan maskulinitet och femininitet framför spegeln i gymmet och i mobilkamerans selfies. För närvarande hålls dock denna potential tillbaka, kanske till följd av en anpassning till rådande ideal inom den sociala och ekonomiska byteshandeln online.

Show more

Details

About the Author

Yvonne Andersson

Yvonne Andersson has a PhD in journalism at the departement of Journalism, Media and Communication (JMK), Stockholm University (2009). Since then, she has been teaching at the departement of Media Studies (IMS), she has given lectures and supervis... Read more

Reference

Andersson, Y. (2015). Med känslan i kroppen: Om maskulinitet, femininitet och muskulinitet i träningsbloggar. In: A. Hirdman and M. Kleberg, eds., Mediernas känsla för kön: Feministisk medieforskning, Göteborg: Nordicom.