I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism

Editors
Daniel Brodén, Kristoffer Noheden

Publisher
Gidlunds

Description

Filmen har potential att på ett radikalt sätt förändra människans förståelse av världen att presentera nya synsätt och berika tänkandet. En sådan tilltro till mediet var stark hos modernistiskt orienterade filmskapare och teoretiker i början av 1900-talet. Det vilar i dag en nostalgisk patina över dessa storslagna visioner. Samtidigt har nya filmteoretiska perspektiv ställt modernismens grundtankar i ny belysning och åter gjort dem aktuella.

I gränslandet tar fasta på hur filmen förvaltar idealet om att öppna för det nyskapande och det utmanande. Antologin vidgar perspektiven på förhållandet mellan film och modernism genom att sätta fokus på verk som överskrider konventionella gränser och stör invanda synsätt på tillvaron: Roy Anderssons egensinniga reklamfilmer, modernistisk kannibalfilm från Europa och Brasilien, Dario Argentos skräckestetik, poeten Rut Hillarps filmexperiment och mycket mer.

De medverkande i I gränslandet är forskare inom filmvetenskap, teologi, interkultur och idéhistoria. Bidragen erbjuder en mångfald av infallsvinklar, som ifrågasätter etablerade kanonbildningar och belyser oväntade skärningspunkter mellan film och modernism.

Show more

Details

 • Type:
  Anthology (other academic)
 • Published:
  2013
 • Publisher:
 • Language:
  Swedish
 • ISBN:
  978-91-7844-862-3
 • Pages:
  243

About the Editor

Kristoffer Noheden

Kristoffer Noheden is a research fellow in cinema studies in the Department of Media Studies. He holds a PhD in cinema studies from Stockholm University, and an MA in film studies and a BA in cultural studies from the University of Gothenburg. He ... Read more

Reference

Brodén, D. and Noheden, K. (eds.). (2013). I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism. Möklinta: Gidlunds.