Book Chapter

A vulnerable diversity: Perspectives on cultural diversity polices in Swedish public service media

Publication

Chapter Author
Gunilla Hultén

Publisher
Intellect

Details

About the Author

Gunilla Hultén

Docent i journalistik vid IMS/JMK. Gunilla Hultén disputerade år 2006 i Stockholm på avhandlingen Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidninger efter 1945. Hon anställdes år 2011 som universitetslektor i journ... Read more

Reference

Hultén, G. (2014). A vulnerable diversity: Perspectives on cultural diversity polices in Swedish public service media. In: K. Horsti, G. Hultén and G. Titley, eds., National Conversations: Public Service Media and Cultural Diversity in Europe, Bristol: Intellect.