All Types

Published Title Type Authors
2021 Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 Anthology Johanna Annola, Annelie Drakman, Marie Tengroth Ulväng
2021 Bondhustrun blir husmoder och gör rent hus. Hem och huslighetsideal i Härjedalen ca 1850–1900 Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2021 Clothing Economy and Clothing Culture: The Nineteenth-Century Farm Wardrobe in a Gendered Perspective Journal Article Marie Tengroth Ulväng
2021 Tea, Coffee or Printed Cotton? Farm Households' Consumption of Goods in Northern Sweden, 1760–1820 Journal Article Marie Tengroth Ulväng
2021 "En såffa något kostbar": Snickarna, möblerna och hushållen i västra Härjedalen 1780-1870 Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2018 Köpta klädesrockar och hemvävda schalar: Bondens och bondhustruns kläder i Härjedalen 1800-1900 Journal Article Marie Tengroth Ulväng
2018 Hushåll, arbete och försörjning i Lillhärdal 1766-1830 Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2017 Spotify Teardown Book Maria Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansson, Pelle Snickars, Patrick Vonderau
2017 Count and calculate: The probate inventory and the historical wardrobe Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2015 The changing shape of sharing: digital materiality and moral economies Journal Article Jörgen Rahm-Skågeby
2014 Textilbadet: Kläder och konsumtion Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2013 Skinnkläder höll omänskligt länge: Klädekonomi och klädkultur i Härjedalen under 1800-talet. Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2013 Kattunspår: Böndernas kattuner i Härjedalen 1750-1850 Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2012 Klädekonomi och klädkultur: Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet Doctoral Thesis Marie Tengroth Ulväng
2010 Till salu: Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846 Book Klas Nyberg
2010 Bouppteckningen som livsgarderob: Något om kläder och köpmönster i Härjedalen på 1870-talet Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2007 Bondehushåll i förändring: Kläder som uttryck för socioekonomisk ställning i 1800-talets Härjedalen Book Chapter Marie Tengroth Ulväng
2004 Against the Grain: Photojournalism in Transition-era Spain Journal Article Maria Nilsson