Chapters In Anthologies

Published Title Anthology Authors
2016 Den sårbara mångfalden SOU 2016:30, Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring Gunilla Hultén
2016 Journalistik, rättvisa och rättigheter Människorna, medierna och marknaden: Medieutredningens forskarantologi om en demokrati i förändring Anna Roosvall
2016 Media and Nationalism The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism Anna Roosvall
2016 Journalistik om kultur Journalistik i förändring Anna Roosvall, Andreas Widholm
2016 Journalistik som kollektiv nytta Människorna, ederna & marknaden Sigurd Allern, Ester Pollack
2016 Film och litteratur i svenskundervisningen: Exemplet Sommaren med Monika Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora Anna Sofia Rossholm
2016 Mediedrev och politiska skandaler Medielandskapet Ester Pollack
2016 Chance and Play or, Marvellous Machines: A Forgotten Swedish Film Avant-garde A Cultural History of the Avant-Garde in The Nordic Countries 1950-1975 John Sundholm
2016 Nordic Political Scandals: frequency, types and consequences Mediated Scandals – Gründe, Genese und Folgeeffekte von mediale Skandalenberichterstattung Sigurd Allern, Ester Pollack
2016 'Edison’s Ideal' and the Visual Technics of the Sublime Exposing the Film Apparatus: The Film Archive as a Research Laboratory Gert Jan Harkema, Amanda du Preez
2016 Sweden: Circumvention and the Quest for Privacy Geoblocking and Global Video Culture Chris Baumann
2016 Images that last? Iraq videos from YouTube to WikiLeaks Image Operations: Visual Media and Political Conflict Christian Christensen
2016 WikiLeaks and “Indirect” Media Reform Strategies for Media Reform: International Perspectives Christian Christensen
2016 All politics is local: Anonymous and the Steubenville/Maryville rape cases The Routledge Companion to Social Media and Politics Christian Christensen
2015 Femininitet som spektakel: Avsmak, affekt och kvinnliga kroppar Mediers känsla för kön. Feministisk medieforskning Anja Hirdman
2015 Everyday Expertise: instructional videos on YouTube Debates for the Digital Age: The Good, the Bad, and the Ugly of our Online World Lina Rahm, Jörgen Rahm-Skågeby
2015 Schein som mediemänniska: att försöka definiera massmedia, och att definieras av dem Massmedieproblem. Mediestudiets formering 1960-1980 ( Louise Wallenberg
2015 The Promise of Touch: turns to affect in feminist film theory Feminisms. The Key Debates Vol. 5 Anu Koivunen
2015 Politisk journalistikk på norsk: sjangrer og maktrelasjoner Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon Sigurd Allern
2015 Pr-byråene og politikken Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon Sigurd Allern