Chapters In Anthologies

Published Title Anthology Authors
2016 Itinerari di moda fiorentina fra il dopoguerra e la fine degli anni sessanta: dal guardaroba alla memoria storica Moda, città e immaginari Chiara Faggella
2016 Global Online News from a Russian Viewpoint: RT and the Conflict in Ukraine Media and the Ukraine Crisis: Hybrid Media Practices and Narratives of Conflict Andreas Widholm
2016 Mindre politik och mer dramatik?: Nyheter i public service och kommersiella medieföretag 2007 och 2014 Mediestudiers årsbok: Tillståndet för journalistiken 2015/2016 Andreas Widholm
2016 Russia Today: En rysk röst i ett globalt medielandskap Ukraina och informationskriget: Mellan ideal och självcensur Andreas Widholm
2016 Kulturjournalistik: Journalistik om kultur Journalistik i förändring: Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014 Anna Roosvall, Andreas Widholm
2016 Svenskarnas konsumtion av utländska nyhetsmedier Ekvilibrium Andreas Widholm
2016 ”The Capital of Scandinavia? Imaginary Cinescapes and the art of creating an appetite for Nordic cinematic spaces” A Companion to Nordic Cinema Maaret Koskinen
2016 ”P(owe)R, Sex, and Mad Men Swedish Style” Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays Maaret Koskinen
2016 Transformation of the Everyday: Material Magic in Jan Švankmajer’s Art and Films Black Mirror 1: Embodiment Kristoffer Noheden
2016 Perfect profession: Swedish journalism students, their teachers and educational goals Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries Gunilla Hultén, Antonia Wiklund
2016 Film och litteratur i sampel: Hugo Cabret Introduktion till filmpedagogik, Vita duken som svarta tavlan Anna Sofia Rossholm
2016 Natural Ecology Meets Media Ecology: Indigenous Climate Change Activists’ Views on Nature and Media The Environment in the Age of the Internet: Activists, Communication, and the Digital Landscape. Anna Roosvall, Matthew Tegelberg
2016 Den sårbara mångfalden SOU 2016:30, Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring Gunilla Hultén
2016 Journalistik, rättvisa och rättigheter Människorna, medierna och marknaden: Medieutredningens forskarantologi om en demokrati i förändring Anna Roosvall
2016 Media and Nationalism The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism Anna Roosvall
2016 Journalistik om kultur Journalistik i förändring Anna Roosvall, Andreas Widholm
2016 Journalistik som kollektiv nytta Människorna, ederna & marknaden Sigurd Allern, Ester Pollack
2016 Film och litteratur i svenskundervisningen: Exemplet Sommaren med Monika Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora Anna Sofia Rossholm
2016 Mediedrev och politiska skandaler Medielandskapet Ester Pollack
2016 Chance and Play or, Marvellous Machines: A Forgotten Swedish Film Avant-garde A Cultural History of the Avant-Garde in The Nordic Countries 1950-1975 John Sundholm