Fagbokforlaget

Your search found 1 item

Skandalernas Marknadsplats

By Sigurd Allern, Ester Pollack

Politiska skandaler är i sin moderna form oupplösligt förbundna med nyhetsmedierna. Den här boken riktar ett kritiskt sökarljus mot hur press och T... Read more