Institutet för mediestudier

Your search found 9 items

Brottslighet och namnpublicering

By Ester Pollack

I studien undersöks hur kriminaljournalistiken i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter förhöll sig till att namnge brottslingar 2014 och 2019 m... Read more

Mediekritik driver Twitteraktivitet

By Andreas Widholm

I det nya sociala medielandskapet kan politiker i större utsträckning än tidigare kommunicera direkt med väljarna utan att ta omvägen via de tradit... Read more

Rom-register och brott på topp

By Ester Pollack, Anna Roosvall

Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men vår studie av rapportering om romer i Aftonblade... Read more

Visuella nyhetsmedier

By Terje Lindblom, Maria Nilsson, Ingela Wadbring

Allt mer tolkande journalistik

By Anna Roosvall, Andreas Widholm

I det här kapitlet undersöker vi hur förekomsten av tolkande journalistik varierar mellan medier, ämnesområden och över tid, samt hur den tolkande ... Read more

Mindre politik och mer dramatik?

By Andreas Widholm

I det här kapitlet studeras hur journalistikens innehåll och form förändrats mellan 2007 och 2014 med särskild betoning på just public service och ... Read more

Dramatiska och utmattande: Nio månader av Corona-nyheter i sociala medier

By Andreas Widholm

Syftet med det här kapitlet är att ge en översiktlig bild av den corona-journalistik som engagerat användare i sociala medier. Vilka typer av n... Read more

Kulturjournalistik: Journalistik om kultur

By Anna Roosvall, Andreas Widholm

Det här kapitlet fokuserar på förändringar i kultur- bevakningen i svenska medier med utgångspunkt i två nedslagsår: 2007 och 2014. Kultur, liksom ... Read more