Institutet för mediestudier

Your search found 6 items

Mediekritik driver Twitteraktivitet

By Andreas Widholm

I det nya sociala medielandskapet kan politiker i större utsträckning än tidigare kommunicera direkt med väljarna utan att ta omvägen via de tradit... Read more

Mindre politik och mer dramatik?

By Andreas Widholm

I det här kapitlet studeras hur journalistikens innehåll och form förändrats mellan 2007 och 2014 med särskild betoning på just public service och ... Read more

Kulturjournalistik: Journalistik om kultur

By Anna Roosvall, Andreas Widholm

Det här kapitlet fokuserar på förändringar i kultur- bevakningen i svenska medier med utgångspunkt i två nedslagsår: 2007 och 2014. Kultur, liksom ... Read more

Rom-register och brott på topp

By Ester Pollack, Anna Roosvall

Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men vår studie av rapportering om romer i Aftonblade... Read more

Visuella nyhetsmedier

By Terje Lindblom, Maria Nilsson, Ingela Wadbring

Allt mer tolkande journalistik

By Anna Roosvall, Andreas Widholm

I det här kapitlet undersöker vi hur förekomsten av tolkande journalistik varierar mellan medier, ämnesområden och över tid, samt hur den tolkande ... Read more