Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Your search found 3 items

New Nordic journalism research

By Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudie... Read more

Minne, medier och materialitet

By Trond Lundemo

Historiemedvetandet har skiftat mellan olika tider beroende på sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska villkor. Dessa skiften har sin grund... Read more

Filmen i försvarets tjänst

By Annika Wickman

Film och militär träning Vilken roll spelade filmen på svenska regementen under 1900-talets första decennier? Varför började officerare att göra fi... Read more