JMK

Your search found 5 items

New Nordic journalism research

By Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudie... Read more

Utrikesjournalistikens antropologi: Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar

By Anna Roosvall

The aim of this study is to identify, map and understand the anthropology – the science of man – that can be distinguished in foreign news pages in... Read more

Klasstolkningar

By Sven Ross

The aim of this study is to analyze if and how Swedish television viewers perceive the social class position of characters and persons in different... Read more

Amerikafantasier

By Amanda Lagerkvist

This dissertation examines the construction of an imaginary America in Swedish travel writing from 1945 to 1963. By placing focus on the intersecti... Read more

Reason sets the tone

By Kristina Widestedt

Konsertrecensioner är inte bara värderingar av musikframföranden. De berättar också om sociala och kulturella sammanhang, om journalistikens samhäl... Read more