JMK Stockholms universitet

Your search found 2 items

New Nordic journalism research

By Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk, Ester Pollack

Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudie... Read more

Amerikafantasier

By Amanda Lagerkvist

This dissertation examines the construction of an imaginary America in Swedish travel writing from 1945 to 1963. By placing focus on the intersecti... Read more