Studentlitteratur

Your search found 8 items

Källkritik! Journalistik i lögnens tid

By Sigurd Allern, Ester Pollack

Boken första två kapitel diskuterar nyhetsmediernas betydelse som informationskälla och roll som ”historiens kladdbok”. Vi pekar på olika former fö... Read more

Kulturjournalistik

By Kristina Riegert, Anna Roosvall, Andreas Widholm

I detta kapitel går vi igenom forskning på kulturjournalistikens område; undersökningar av kulturjournalistiken i stort såväl som studier av enski... Read more

Journalistik och mångfald

By Gunilla Hultén

I decennier har mediers roll och ansvar i mångetniska samhällen uppmärksammats, debatterats och kritiserats. Kritiken har främst handlat om att med... Read more

Paternalism, samhällsgranskning och filantropi

By Magnus Danielson

Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, allvarliga sociala prob... Read more