Möt våra forskare

Tytti Soila

Special interests in women’s roles and positions within film industries, popular culture and the history and theory of documentary film.

Nadi Tofighian

Mitt nuvarande forskningsprojekt "Amerikanisering och filmens utveckling i USAs kolonier, 1898-1919" undersöker filmhistoria utifrån perspektiven filmvisning, produktion och distribution. Det är ett interdisciplinärt arkivforskningsprojekt som kombinerar filmhistorisk forskning, kolonialhistoria,... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Alexa Robertson

Robertson undersöker televisionens politiska inflytande genom att betrakta nyhetsrapporteringen som kulturella texter. Nyheterna analyseras inte bara som en informationskälla, men som en bärare av ideologi - en källa av återkommande skildringar som håller kulturella minnen och delade tolkningar v... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. Lately I have been investigating ... Läs vidare

Ester Pollack

Min forskning omfattar fyra olika fält: medier och brott, historiska studier av journalistikens samhällsroller, politisk journalistik och politisk kommunikation samt journalistik som kollektiv nyttighet. Det första forskningsområdet, medier och brott, representerar min spetskompetens inom journ... Läs vidare

Möt våra doktorander

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to capture ... Läs vidare

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Läs vidare

Anna Hanchett

Anna's most pressing intellectual interests include fashion history and theory; feminist, gender and sexuality studies; fashion materiality; studies of corpo... Läs vidare

Mats Carlsson

My dissertation aims at disclosing the intertwined and shared characteristics of film and money. Money defined as the denomination of the temporal relation o... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, emotions, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Helena Hägglund

Helena’s research interests surround the relationship between media and migration, social movement activism, protest and new media technologies. Läs vidare