Möt våra forskare

Karin Becker

Min forskning rör visuella medier i vid bemärkelse ur både kulturhistoriska och samtida perspektiv. Den utgår från mitt intresse för mediepraktiker och för bildens och seendets betydelser, socialt och politisk, under olika tider och i skilda kulturella sammanhang.

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Jonathan Rozenkrantz

Jonathans forskning kretsar kring kopplingarna mellan mediers uttryck och deras existensvillkor. Han är särskilt intresserad av den analoga videons teori och historia, både som ett specifikt medium och som estetisk-konceptuellt element i fiktionsfilmer. Han studerar även det historiska bruket av... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. Lately I have been investigating ... Läs vidare

Alexa Robertson

Robertson undersöker televisionens politiska inflytande genom att betrakta nyhetsrapporteringen som kulturella texter. Nyheterna analyseras inte bara som en informationskälla, men som en bärare av ideologi - en källa av återkommande skildringar som håller kulturella minnen och delade tolkningar v... Läs vidare

Tytti Soila

Special interests in women’s roles and positions within film industries, popular culture and the history and theory of documentary film.

Möt våra doktorander

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Martin Karlsson

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Helena Hägglund

Helena’s research interests surround the relationship between media and migration, social movement activism, protest and new media technologies. Läs vidare

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to capture ... Läs vidare

Sofia Lampropoulou

Sofia’s research interests lie primarily in history of dress and costume as well as in fashion theory; history of ancient Greek dress; concepts of myth and c... Läs vidare