Möt våra forskare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Marina L. Dahlquist

Marina Dahlquist is professor in Cinema Studies. She received her PhD at Stockholm University in 2001 with a thesis titled The Invisible Seen in French Cinema before 1917. Her research interests include historical reception studies, educational and industrial films, and issues of globalization. R... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the textual and visual communication of fashion and its effects on the consumer behaviour. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of self. I have been investiga... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

John Sundholm

Forskningen behandlar huvudsakligen mindre filmkulturer och experimentfilm i bred mening. Filmforskningen har präglats av sådana större projekt, finansierade av Vetenskapsrådet: Svensk experimentfilmkulturhistoria (2006-08); Filmverkstan och den fria filmens kulturpolitik (2010-12); Immigrantfil... Läs vidare

Kristina Widestedt

Makt och maktrelationer är ett centralt tema i min forskning, som behandlat diskursiva maktrelationer ur såväl historiska som samtida perspektiv, och även i samtida representationer av historien, med allt större fokus på mediala konstruktioner och representationer av allmänheten/mediepubliken. Mi... Läs vidare

Möt våra doktorander

Jono Van Belle

Jono Van Belle is a PhD candidate at IMS at Stockholm University, Sweden, in cooperation with CIMS at Ghent University, Belgium. Her project aims to capture ... Läs vidare

Paulina Rydén

My primary interests are fashion history; fashion and materiality; sustainability; and concepts of myth within the fashion industry. Läs vidare

Helena Almqvist Hägglund

Helena’s research interests surround the relationship between media and migration, social movement activism, protest and new media technologies. Läs vidare

Leo Hansson Nilson

My PhD project will attempt to theorize the "algorimage", or the abundant, algorithmically circulating digital images we interface with on social media platf... Läs vidare

Anna Hanchett

My most pressing intellectual interests include fashion history and theory; feminist, gender and sexuality studies; fashion and materiality; studies of corpo... Läs vidare

Ole Johnny Fossås

Ole Johnnys avhandlingsprojekt fokuserar på skandinaviska industriella företagsfilmer (industriella filmer) som beställts av gruvföretag. Genom att kombinera... Läs vidare

Rebecca Bengtsson Lundin

Rebecca is an experienced analyst and researcher with a diverse background in capacity building for the EU, UN, CSOs and in academia focusing on media, human... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare