Möt våra forskare

Ingrid Stigsdotter

Ingrid Stigsdotter is a Film Studies researcher interested in reception and representation. Her PhD thesis at the University of Southampton (2008) and related publications dealt with European cinema in Britain, using empirical audience data to discuss the tendency for some films’ and stories’ abi... Läs vidare

Kristoffer Noheden

Kristoffer Noheden is an interdisciplinary scholar of surrealism, whose research straddles art history, cinema studies, comparative literature, and esotericism studies. Noheden's monograph, Surrealism, Cinema, and the Search for a New Myth (Palgrave Macmillan, 2017), examines post-war surrealist ... Läs vidare

Ester Pollack

Min forskning omfattar fyra olika fält: medier och brott, historiska studier av journalistikens samhällsroller, politisk journalistik och politisk kommunikation samt journalistik som kollektiv nyttighet. Det första forskningsområdet, medier och brott, representerar min spetskompetens inom journ... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Karin Becker

Min forskning rör visuella medier i vid bemärkelse ur både kulturhistoriska och samtida perspektiv. Den utgår från mitt intresse för mediepraktiker och för bildens och seendets betydelser, socialt och politisk, under olika tider och i skilda kulturella sammanhang.

Marie Tengroth Ulväng

My research interests cover material culture, consumption, livelihood, work, gender, housing and living conditions in a historical perspective. I have recently started a new research project on the production and sale of fashionable clothing for women and manufacturers' strategies to meet market ... Läs vidare

Möt våra doktorander

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Helena Almqvist Hägglund

Helena’s research interests surround the relationship between media and migration, social movement activism, protest and new media technologies. Läs vidare

Saki Kobayashi

Saki's PhD dissertation will study the stardom of Viveca Lindfors, arguably the largest female star in the 1940s Swedish cinema. Through analysing Lindfors' ... Läs vidare

Leo Hansson Nilson

My PhD project will attempt to theorize the "algorimage," or, the algorithmically circulating digital images we interface with on social media platforms. The... Läs vidare

Paulina Rydén

My primary interests are fashion history; fashion and materiality; sustainability; and concepts of myth within the fashion industry. Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Joy Kibarabara

Joy is a doctoral candidate majoring in journalism studies. Her research focuses on the re-emerged concept of constructive journalism and it's implications o... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare