Möt våra forskare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Jan Olsson

Jan Olsson's primary research interests are historical reception and emerging media in a cross-cultural perspective. For a comprehensive account of research interst and key publications, see https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Olsson_(film_scholar)

Greta Gober

Gender and communication, Media production, Gender relations and culture in organizations

Maaret Koskinen

Koskinen has authored several books on Bergman’s work in film, theatre, and literature from various theoretical perspectives. Her PhD dissertation in 1993, called (in translation) 'Plays and Mirrors. The Cinematic Aesthetics of Ingmar Bergman', was followed by ’Allting föreställer, ingenting är. ... Läs vidare

Sven Ross

Ross forskning har framför allt har fokuserat på medier och samhällsklass. Under 1980-talet gjordes innehållsanalyser av klasstrukturen i svensk TV (Ross 1988). Därefter undersöktes hur publiken uppfattar samhällskklasser i TV, vilket senare utmynnade i avhandlingen Klasstolkningar (2008).

Möt våra doktorander

Chiara Faggella

Chiara Faggellas forskningsintressen omfattar den italienska kulturens samtidshistoria, mode- och dräkthistoria, mode som materiell kultur, modets samtidshis... Läs vidare

Martin Karlsson

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det... Läs vidare

Tom Buurman

Former Radio Netherlands Worldwide journalist who ended up doing reseearch on media and the environment. Ba. in journalism from the Windesheim University of ... Läs vidare

Olivia Eriksson

Olivia’s research centers around the moving image within an art context. Research interests include the construction of space and questions of migration and ... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, emotions, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

Ole Johnny Fossås

Ole Johnnys avhandlingsprojekt fokuserar på skandinaviska industriella företagsfilmer (industriella filmer) som beställts av gruvföretag. Genom att kombinera... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Nyhetsarkiv