Möt våra forskare

Kristina Riegert

Kristina Riegerts forskning har kretsat kring flera faktorer som är viktiga för mediernas omvärldsbild: globalisering, krigs- och kriskommunikation, kollektiva identiteter, och länkar mellan nationella och transnationella medierade sfärer. Huvuddelen av hennes forskning har gjorts med komparativa... Läs vidare

Ester Pollack

Min forskning omfattar fyra olika fält: medier och brott, historiska studier av journalistikens samhällsroller, politisk journalistik och politisk kommunikation samt journalistik som kollektiv nyttighet. Det första forskningsområdet, medier och brott, representerar min spetskompetens inom journ... Läs vidare

Tytti Soila

Special interests in women’s roles and positions within film industries, popular culture and the history and theory of documentary film.

Marina L. Dahlquist

Marina Dahlquist is professor in Cinema Studies. She received her PhD at Stockholm University in 2001 with a thesis titled The Invisible Seen in French Cinema before 1917. Her research interests include historical reception studies, educational and industrial films, and issues of globalization. R... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization and manage... Läs vidare

Marie Tengroth Ulväng

My research interests cover material culture, consumption, livelihood, work, gender, housing and living conditions in a historical perspective. I have recently started a new research project on the production and sale of fashionable clothing for women and manufacturers' strategies to meet market ... Läs vidare

Möt våra doktorander

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Ole Johnny Fossås

Ole Johnnys avhandlingsprojekt fokuserar på skandinaviska industriella företagsfilmer (industriella filmer) som beställts av gruvföretag. Genom att kombinera... Läs vidare

Anna Hanchett

My most pressing intellectual interests include fashion history and theory; feminist, gender and sexuality studies; fashion and materiality; studies of corpo... Läs vidare

Esmé Fransen

Esmé’s PhD project focuses on the phenomenon of the lesbian icon and her contradictory position - simultaneously relying on and denying queer female visibili... Läs vidare

Rebecca Bengtsson Lundin

My study explores photojournalistic practices by investigating how spaces of (forced) migration, as well as the people and objects moving in and across them,... Läs vidare

Saki Kobayashi

Saki's PhD dissertation will study the stardom of Viveca Lindfors, arguably the largest female star in the 1940s Swedish cinema. Through analysing Lindfors' ... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Paulina Rydén

My primary interests are fashion history; fashion and materiality; sustainability; and concepts of myth within the fashion industry. Läs vidare

Nyhetsarkiv