Möt våra forskare

Patrick Vonderau

I am interested in media and cultural history, technology and social theory, and especially in understanding the multi-faceted relations between “media” and “industries” in their broad historical, aesthetical, theoretical, and technological contexts. Research interests include production studies,... Läs vidare

Greta Gober

Gender and communication, Media production, Gender relations and culture in organizations

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. Lately I have been investigating ... Läs vidare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Kristoffer Noheden

Nohedens forskning är främst inriktad på surrealismen och har en tvärvetenskaplig och intermedial inriktning. Hans monografi Surrealism,Cinema, and the Search for a New Myth (Palgrave Macmillan, 2017) ställer efterkrigstidens surrealistiska film i relation till surrealismens övergripande utveckli... Läs vidare

Möt våra doktorander

Rebecca Bengtsson

Rebecca's research explores how, in predefined places and distinct moments in time, the interaction between refugee migration and visual representation takes... Läs vidare

Annika Wickman

Annika Wickman's PhD dissertation, “Film in the Service of the Armed Forces: Military training films in Swedish military education 1920–1939,” examines the e... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, emotions, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Ole Johnny Fossås

Ole Johnnys avhandlingsprojekt fokuserar på skandinaviska industriella företagsfilmer (industriella filmer) som beställts av gruvföretag. Genom att kombinera... Läs vidare

Helena Hägglund

Helena’s research interests surround the relationship between media and migration, social movement activism, protest and new media technologies. Läs vidare

Martin Karlsson

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det... Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare

Nyhetsarkiv