Cineca

Bologna, Italy

Projekt

Titel Tidsperiod Deltagare
I-Media-Cities 2016 - 2019 Maaret Koskinen, Ingrid Stigsdotter