Möt våra forskare

Sigurd Allern

Det mesta av min forskning är knuten till områdena journalistik och politisk kommunikation. Inom journalstikforskningen har jag intresserat mig speciellt för relationerna mellan journalister och professionella källor, källkritik, nyhetsvärden, framing – och mediernas politiska ekonomi. Inom polit... Läs vidare

Trond Lundemo

My primary research interests are film theory, media archaeology, social memory and technology studies and theories of the archive. I have also worked on the Japanese cinema of the 1920s and 1930s. One main tenet of my research is that technological shifts inform the concept and the writing of hi... Läs vidare

Louise Wallenberg

I am Associate Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002). My research has so far focused on issues dealing with gender, sexuality, class and ethnicity in cinema and fashion, as well as in organization ... Läs vidare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. Lately I have been investigating ... Läs vidare

Alexa Robertson

Robertson undersöker televisionens politiska inflytande genom att betrakta nyhetsrapporteringen som kulturella texter. Nyheterna analyseras inte bara som en informationskälla, men som en bärare av ideologi - en källa av återkommande skildringar som håller kulturella minnen och delade tolkningar v... Läs vidare

Bo Florin

Florins forskning har huvudsakligen ägnats den svenska stumfilmstiden. Ett RJ-projekt om Sjöström i Hollywood har resulterat i boken Transition and Transformation. Victor Sjöström in Hollywood 1923-1930 (AUP 2013). För närvarande arbetar han även tillsammans med Patrick Vonderau på en studie krin... Läs vidare

Möt våra doktorander

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, emotions, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare

Sara Skillen

Particular areas of research interest include mid-late twentieth century design, particularly history of dress and costume, and the material culture of fashi... Läs vidare

Sofia Lampropoulou

Sofia’s research interests lie primarily in history of dress and costume as well as in fashion theory; history of ancient Greek dress; concepts of myth and c... Läs vidare

Annika Wickman

Annika Wickman's PhD dissertation, “Film in the Service of the Armed Forces: Military training films in Swedish military education 1920–1939,” examines the e... Läs vidare

Martin Karlsson

Martin intresserar sig särskilt för politikens former och villkor i medier genom historien och vad som får, kan och borde uttryckas under olika perioder. Det... Läs vidare

Helena Hägglund

Helena’s research interests surround the relationship between media and migration, social movement activism, protest and new media technologies. Läs vidare

Michelle Labrague

Michelle Labrague’s research interests include history of American environmental movement since the 1960s and its articulations in the fields of fashion an... Läs vidare