Möt våra forskare

Paula von Wachenfeldt

My research interests revolve around the cultural expression of materiality and luxury culture and consumption. In my publications I have addressed the debate on luxury, its representations in media as well as the role of social media in the creation of the self. Lately I have been investigating ... Läs vidare

Bo Florin

Florins forskning har huvudsakligen ägnats den svenska stumfilmstiden. Ett RJ-projekt om Sjöström i Hollywood har resulterat i boken Transition and Transformation. Victor Sjöström in Hollywood 1923-1930 (AUP 2013). För närvarande arbetar han även tillsammans med Patrick Vonderau på en studie krin... Läs vidare

Kari Andén-Papadopoulos

Min forskning berör en rad olika forskningsfält, framför allt visuella kulturstudier, American studies, medier och globalisering, nyhetsjournalistik, politisk kommunikation samt kris- och konfliktkommunikation. Den omfattar också ett brett spektrum av olika medietyper såsom dagspress, populärpres... Läs vidare

Kim Khavar Fahlstedt

My research is guided by the ambition to locate and study film culture at the margins of history. Following the often-elusive concept of new film history, I have taken a cultural studies approach to chart and navigate the multifarious landscapes of cinema's first decades. This far, my work has co... Läs vidare

Anna Roosvall

Anna Roosvall's research is centred on the nation-globalization continuum and issues of justice and solidarity in four related areas: 1) media, climate change and indigenous peoples; 2) foreign news – particularly online news images; 3) mobile minorities, identity, intersectionality and place; 4)... Läs vidare

Klas Nyberg

Klas Nyberg, professor på Centrum för Modevetenskap, är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till vilka bland andra hör Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722-1846; Kom... Läs vidare

Möt våra doktorander

Mats Carlsson

My dissertation aims at disclosing the intertwined and shared characteristics of film and money. Money defined as the denomination of the temporal relation o... Läs vidare

Linn Lönroth

Mitt doktorandprojekt fokuserar på birollsskådespelarnas roll och arbetssituation i Hollywood under 1930- och 1940-talet. Studien är både teoretiskt och hist... Läs vidare

Gert Jan Harkema

I am a doctoral student at the Department of Media Studies (Cinema Studies). In my research I try to describe what the earliest cinema audiences (from 1895 t... Läs vidare

Anna Hanchett

Anna's most pressing intellectual interests include fashion history and theory; feminist, gender and sexuality studies; fashion materiality; studies of corpo... Läs vidare

Erika Theissen Walukiewicz

Documentary film, ethics, care ethics, participation, emotions, representation, long-form factual storytelling. Läs vidare

James Losey

James has eight years experience in public policy and over ten years researching the intersection of information, technology and power. He is currently a PhD... Läs vidare