Existentiella Terränger

Tidsperiod: 2014 – 2018

Vad är det att vara människa i den digitala åldern? Hur förhandlas och förstås människans villkor i en uppkopplad tid? Frågor om vad som är meningen, vem jag är och var, och hur jag framträder inför andra framstår alltmer som sammantvinnade med det digitala livet. Dessutom har Internet och digitala medier kommit att bli platser där människor både söker och ger uttryck för existentiella frågor i samband med förlust och trauma. Vår kommunikationskultur, som en existentiell terräng, erbjuder alltså nya rum för att utforska vad som är viktigt i livet, och ställer oss samtidigt inför nya sådana frågor och utmaningar. *Existentiella terränger *består av forskning om digitaliseringen i ett existentiellt perspektiv, med ett specifikt fokus på digitala minneskulturer, döden och det digitala efterlivet. Programmet syftar till att utgöra en nod för forskning och diskussioner om digitala medier och existentiella frågor, också genom att stå som värd och initiativtagare till ett nationellt, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt nätverk med löpande seminarieverksamhet: DIGMEX.

Kontakt: Amanda Lagerkvist, projektledare: amanda.lagerkvist@ims.su.se För intresseanmälananmälan och frågor om nätverket och programverksamheten: Yvonne Andersson, nätverkskoordinator och forskningsassistent: yvonne.andersson@ims.su.se

Visa mer

Publicerad Titel Författare
2017 The Grand Interruption: Death Online and Mediated Lifelines of Shared Vulnerability Yvonne Andersson, Amanda Lagerkvist
2016 Embodiments of Memory: Toward and Existential Approach to the Culture of Connectivity Amanda Lagerkvist
2016 Existential Media: Toward a Theorization of Digital Thrownness Amanda Lagerkvist
2015 Monsterkroppar: Transformation, transmedialitet och makeoverkultur Kristina Stenström
2015 The Netlore of the Infinite: Death (and Beyond) in the Digital Memory Ecology Amanda Lagerkvist
2014 A Quest for Communitas: Rethinking Mediated Collective Memory Existentially Amanda Lagerkvist
2013 New Memory Cultures and Death: Existential Security in the Digital memory Ecology Amanda Lagerkvist
2013 Communicating the Rhythms of Retromodernity: Confused and Mixed Shanghai Amanda Lagerkvist
2013 Media and Memory in New Shanghai: Western Performances of Futures Past Amanda Lagerkvist
2013 Confused and Mixed Shanghai: På turer i det retromoderna Amanda Lagerkvist
2012 9.11 in Sweden: Commemoration at Electronic Sites of Memory Amanda Lagerkvist
2012 Review of "On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age" Amanda Lagerkvist
2012 The production of pro-suicide content on the Internet: A counter-discourse activity Michael Westerlund
2012 Att önska dö: Samtal om självmord på internet Michael Westerlund
2011 Velvet and Violence: Performing the Mediatized Memory of Shanghai’s Futurity Amanda Lagerkvist
2010 Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne Michael Westerlund
2010 The Future is Here: Media, Memory and Futurity in Shanghai Amanda Lagerkvist
2010 A Virtual America: Americans and ‘American’ Spaces in New Shanghai Amanda Lagerkvist
2010 American Spaces: Editor’s Note Amanda Lagerkvist
2009 The Future Gaze: City Panoramas as Politico-Emotive Geographies André Jansson, Amanda Lagerkvist